Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουτσαρά , για την οργάνωση λαογραφικού μουσείου.

LOGO.jpg

 

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου στο δημοτικό κτίριο του πρώην Δήμου Ανατολικής Φαλαισίας στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουτσαρά Μεγαλόπολης, για τη στέγαση του γραφείου του Συλλόγου, με σκοπό την άσκηση κοινωφελών δραστηριοτήτων στην περιοχή στα πλαίσια του καταστατικού του σκοπού και την εν γένει προαγωγή των τοπικών συμφερόντων.

Επίσης, στην ίδια απόφαση, εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουτσαρά Μεγαλόπολης, για την οργάνωση λαογραφικού μουσείου, από το καλοκαίρι του 2015, σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Βουτσαρά, με σκοπό την προαγωγή των πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιοχής και την προάσπιση των τοπικών συμφερόντων.

Η παραχώρηση της χρήσης των χώρων των ως άνω αναφερόμενων δημοτικών κτιρίων της Τοπικής Κοινότητας Βουτσαρά της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, θα ανακαλείται με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον οι λόγοι που την έχουν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.