Ευχαριστήριο στους χορηγούς της λαχειοφόρου αγοράς για την εκδήλωσή μας στις 13 Αυγούστου 2016

Ευχαριστούμε : Τις οικογένειες από το Βουτσαρά και τις επιχειρήσεις από την Μελ/λη που θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Τους Συγχωριανούς μας και τις επιχειρήσεις (σε τυχαία σειρά) : Τα παιδιά του  Αθανασίου Κ. Τσιάμα. Τον Καθηγητή Κύριο Δημήτριο Ζαχ. Ανδριόπουλο. Την Κυρία Ελένη Καλογερά – Ανδριοπούλου. Το Κατάστημα Ζυμαρικών : »ΨΥΛΛΑΣ». Την Εταιρία […]